Windesheim Honours

Windesheim-logo-940x270

Wie is de opdrachtgever?

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Wat was de vraag?

Hoe kun je studenten die meer willen en kunnen nog beter bedienen? Welke producten bied je aan en hoe zorg je voor een gedragen visie over honours binnen Windesheim.

Welke aanpak is gekozen?

Via gesprekken met en over de doelgroep van studenten die meer willen en kunnen is geïnventariseerd wat de huidige visie is over honours onderwijs. Er is een evenement georganiseerd om met elkaar ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken. Als adviseur honours geeft deBreedte op alle niveaus adviezen over honoursonderwijs.

Wat zijn de resultaten?

De honours leeromgeving van Windesheim is uitgewerkt in acht kenmerken. Er is een honours learning community gevormd bestaande uit docenten en studenten en er wordt gewerkt aan het honours keurmerk van Windesheim. Op dit moment wordt hard gewerkt om ook het honours-onderwijs een plek te geven in het instellingsplan voor de komende vijf jaar.

Honoursleeromgeving