VO Raad

vo_pres_08_futura

Wie is de opdrachtgever?

De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen

Wat was de vraag?

De VO-raad faciliteert diverse leernetwerken. Voor een aantal leernetwerken was ze op zoek naar procesbegeleiders.

Welke aanpak is gekozen?

De aanpak die deBreedte heeft gekozen voor het begeleiden van een leernetwerk over flexibilisering is de methodiek van BeterBesluit. Vanuit gelijkwaardigheid wordt kennis gedeeld en besluiten worden genomen met consent. Meer informatie over de methode vind je hier.

Wat zijn de resultaten?

Het leernetwerk is op 1 juni 2016 gestart, met een enthousiaste groep docenten en rectoren uit Noord-Oost Nederland. Tot het einde van 2016 heeft deBreedte het leernetwerk voor de VO-raad begeleidt. Het leernetwerk was zo enthousiast over de begeleiding dat de diverse scholen deBreedte hebben gevraagd de begeleiding te continueren in 2017. Tijdens de laatste bijeenkomst is een bezoek gebracht aan de KNAP-villa en binnenkort bezoekt het leernetwerk een democratische school.