Universiteit Twente

ruimte-voor-de-rivierUT_Logo_2400_Black_NL

Wie was de opdrachtgever?

De Universiteit Twente is één van de drie technische universiteiten in Nederland. De vakgroep Bouw & Infra leidt civiele ingenieurs op met een duidelijke oriëntatie op management en maatschappij. Daarnaast voert de de vakgroep Bouw & Infra onderzoek uit, een aanzienlijk deel daarvan betreft commercieel onderzoek of advisering.

Wat was de vraag?

Een belangrijke ontwikkeling in de infrastructuur markt is het vormen van ‘integrale contracten’; contracten waarbij alle facetten van een project samenkomen. Daarbij gaat het om de planvorming, planuitwerking, het maken van ontwerpen, de uitvoering en na oplevering ook het beheer en onderhoud. De opdracht van de Universiteit Twente betrof een co-productie: in een gezamenlijk onderzoek is een innovatief “Planning Design and Construct”-contract (PDC) gevolgd en ondersteund. Het betrof een project in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. Het innovatie aspect was onder meer de integratie van planvorming in het contract.

Welke aanpak is gekozen?

Gedurende meerdere jaren is het PDC-project zeer nauw gevolgd, vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering. Door observaties, interviews en documentanalyse is doorgedrongen tot in de vezels van het project.

Wat zijn de resultaten?

De inzichten zijn niet achteraf, maar gaandeweg gedeeld. Zo kon direct worden bijgestuurd, verbeterd of ervaringen juist verder worden uitgerold binnen andere projecten. Het uiteindelijke resultaat van het PDC-project is alom als zeer positief gewaardeerd. De vroegtijdige marktbenadering is daarop ook elders in de sector toegepast.