Rijkswaterstaat

2000px-Rijkswaterstaat_Logo.svg

Wie was de opdrachtgever?

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij zet zich in voor een betere infrastructuur, voor het optimaal benutten van die infrastructuur en voor duurzaam en veilig waterbeheer. Opdrachtgevers waren diverse projectorganisaties en een stafdienst van Rijkswaterstaat.

Wat was de vraag?

Rijkswaterstaat is één van de grote opdrachtgevers voor infrastructurele werken en ingenieursdiensten. Daarbij heeft zij zich tot doel gesteld om een toonaangevende opdrachtgever te zijn. Professioneel en innovatief inkopen van diensten en producten past bij die ambitie. Vernieuwend is de ‘zeer vroege betrokkenheid’ van de markt; bijvoorbeeld door verkenningen en daaropvolgende planuitwerking die voorafgaan aan de uitvoering van een project ook aan de markt over te laten. De professionaliteit is herkenbaar in de constante wens om te leren en verbeteren. Bureau deBreedte heeft meermaals een bijdrage geleverd en Rijkswaterstaat ondersteund bij deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld door aanbestedingen en realisatie van meerdere grote projecten te evalueren en te adviseren over verdere implementatie van nieuwe methodieken.

Welke aanpak is gekozen?

De aanpak die deBreedte kenmerkte zich door drie aspecten. Allereerst zijn diepgaande interviews afgenomen met álle betrokkenen, zowel bij marktpartijen als bij Rijkswaterstaat en binnen alle geledingen. Enkele vragen die aan bod kwamen; ‘Hoe ervaar je de vernieuwende aanbestedingen en gekozen contractvormen? Waar liggen de kansen? Wat zijn de successen en leerpunten?’ Als tweede trok deBreedte er op uit: veldonderzoek met de bouwhelm op en veiligheidslaarzen aan. In de praktijk zagen we enerzijds hoe innovaties van onderop tot stand kwamen en anderzijds hoe gekozen methoden en technieken doorvertaald werden en hun beslag kregen. Het derde en laatste onderdeel was het doorspitten van de dossiers en contracten. Hierin vonden we de kaders en uitgangspunten waarmee projecten en innovaties gestart waren.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van de door Rijkswaterstaat gekozen koers waren overwegend positief. Door ons geïdentificeerde knelpunten hebben we voorzien van oplossingen en de nieuwe strategische koers van Rijkswaterstaat is verder bestendigd. De ervaringen binnen de infrastructuur markt bleken van grote waarde, naar aanleiding daarvan is bijvoorbeeld de aanbestedingsprocedure verbeterd en aangescherpt. De bevindingen zijn gedeeld in meerdere workshops en presentaties, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst met alle raamcontractanten voor ingenieursdiensten. Tot slot zijn formele rapportages opgesteld waarvan de samenvattingen evaluaties Best Value Procurement t.b.v. Rijkswaterstaat openbaar toegankelijk zijn.