Platform Techniek Epe

Unknown

Wie was de opdrachtgever?
Platform Techniek Gemeente Epe organiseert jaarlijks de ‘Week van de Techniek’ met als doel: onderwijs te verrijken met Wetenschap en Techniek (W&T). Deelnemers in het Platform Techniek Gemeente Epe zijn technische bedrijven en onderwijsinstellingen .

Wat was de vraag?
Techniek een volwaardige en logische plek geven in het onderwijs, dat was de ambitie van het Platform Techniek Gemeente Epe. ‘Hoe kunnen werkbezoeken aan technische bedrijven optimaal ingebed worden in het bestaande onderwijs curriculum? En hoe kunnen we onderwijs versterken en verdiepen met techniek?’ Dat waren de vragen waarmee deBreedte aan de slag ging.

Welke aanpak is gekozen?
Bureau deBreedte heeft een maatwerktraining ontwikkeld voor leerkrachten en andere professionals in het primair en voortgezet onderwijs. De methodiek was gebaseerd op de uitgangspunten van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (zoals beschreven in onder meer de ‘Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren’ van Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland).

Schermafbeelding 2015-08-06 om 15.14.10

In interactieve sessies zijn leerkrachten getraind om in de toekomst zelfstandig bedrijfsbezoeken vorm te geven die naadloos aansluiten bij het onderwijs en leerdoelen. Op deze manier wordt maximaal rendement behaald uit bedrijfsbezoeken aan technische bedrijven.

Wat zijn de resultaten?
Leerkrachten hebben ervaren dat techniek niet ver van ze af staat. Dat het goed mogelijk is met de juiste thema’s techniek toegankelijk te maken voor een breed publiek met verschillende menstypes. Doordat zij dit zelf hebben ervaren, zijn ze rolmodellen voor de leerlingen bij het bedrijfsbezoek. De leerkrachten zijn bewust bekwaam maken van de eigen rol in het scheppen van beelden van techniek. Leerkrachten zijn geprikkeld en in staat om zelfstandig in voorkomende gevallen bedrijfsbezoeken te organiseren, passend binnen het eigen curriculum. De ervaring en kennis is direct vertaald naar het onderwijscurriculum.