Ministerie van OCW

logo_4b13dc2b0e3dfd3b8603c9f85a33683cfile_1994_m1412003863_5063,2300

Wie was de opdrachtgever?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt samen met partners, zoals scholen of opleidingsbedrijven, aan goed onderwijs voor iedereen. Onderwijs dat uitdagend is op alle niveaus is cruciaal om Nederland slim, vaardig en creatief te houden. De ‘Regionale Talentnetwerken’ zijn opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het stimuleren van talentontwikkeling.

Wat was de vraag? 

De goede prestaties van het Nederlandse onderwijs zijn iets om trots op te zijn. Internationaal doen we het goed, en dat geldt zeker voor onze leerlingen met (risico op) een achterstand. We houden bijna al onze leerlingen binnenboord en leiden hen naar een diploma. Het is belangrijk om dat te behouden. Onze toptalenten presteren echter veel minder goed. Te vaak voelen zij zich niet uitgedaagd op school en presteren ze onder hun kunnen. Om hierop in te haken zijn acht regionale ‘talentnetwerken’ opgezet. Hiermee worden scholen in het primair en voortgezet onderwijs ondersteund bij het stimuleren van talentontwikkeling. Bureau deBreedte is gevraagd om een kwartiermaker te leveren die de bestaande initiatieven en netwerken verbindt en versterkt tot een ‘talentnetwerk’.

Welke aanpak is gekozen?

De kwartiermaker toptalenten (regio Utrecht & West-Gelderland) informeert scholen in het voortgezet onderwijs over de mogelijkheden om talenten maximaal aan te spreken. Hierbij fungeert de kwartiermaker als spin in het web. Het gaat daarbij om het verbinden van bestaande initiatieven of het verder brengen van opkomende ideeën.

Wat zijn de resultaten?

De kwartiermaker van deBreedte zorgt ervoor dat het ‘talentnetwerk’ tot stand komt en leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Niet alleen cognitief talent, maar ook creatief, ondernemend, sportief en onderzoekend talent. Talentontwikkeling in de breedste zin op alle niveaus. Zo wordt en blijft onderwijs uitdagend, het maakt leren leuk en vergroot de kans op succes. Succes ervaren is weer een enorme stimulans om verder te leren en uiteindelijk je onderwijsloopbaan zo succesvol mogelijk af te ronden. Omgekeerd is de kans groot dat een gebrek aan uitdaging demotiveert en uiteindelijk kan leiden tot onderpresteren en uitval.