Industriële Kring Twente

ikt_logo

Wie was de opdrachtgever?

Industriële Kring Twente (IKT)organiseerde in het najaar van 2016 voor de zevende keer de Week van de Techniek. Doel van deze week was om Wetenschap-en-Techniek (W&T)-onderwijs te verrijken met werkbezoeken waarbij (i) techniek in de dagelijkse praktijk wordt ervaren én (ii) de techniek binnen bedrijven naar voren komt.

Wat was de vraag?

IKT zocht een expert die in staat was om leerkrachten voor te bereiden op een bedrijfsbezoek en deze onderwijskundig goed in te vullen. ‘Hoe kunnen werkbezoeken aan technische bedrijven optimaal ingebed worden in het bestaande onderwijs curriculum? En hoe kunnen we onderwijs versterken en verdiepen met techniek?’ Dat waren de vragen waarmee deBreedte aan de slag ging.

Welke aanpak is gekozen?

Bureau deBreedte heeft een maatwerktraining ontwikkeld voor leerkrachten en andere professionals in het primair en voortgezet onderwijs. De methodiek was gebaseerd op de uitgangspunten van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (zoals beschreven in onder meer de ‘Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren’ van Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland).

onderzoeken en ontwerpen

In interactieve sessies zijn leerkrachten getraind om in de toekomst zelfstandig bedrijfsbezoeken vorm te geven die naadloos aansluiten bij het onderwijs en leerdoelen. Op deze manier wordt maximaal rendement behaald uit bedrijfsbezoeken aan technische bedrijven.

Wat zijn de resultaten?

Leerkrachten hebben ervaren dat techniek niet ver van ze af staat. Dat het goed mogelijk is met de juiste thema’s techniek toegankelijk te maken voor een breed publiek met verschillende menstypes. De leerkrachten zijn bewust bekwaam maken van de eigen rol in het scheppen van aansprekende ‘beelden’ van techniek. Leerkrachten zijn geprikkeld en in staat om zelfstandig in voorkomende gevallen bedrijfsbezoeken te organiseren, passend binnen het eigen curriculum. De ervaring en kennis is direct vertaald naar het onderwijscurriculum.