Hogeschool Windesheim

Windesheim-logo-940x270

Wie was de opdrachtgever?

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Wat was de vraag?

Kennis opdoen kan op allerlei manieren, vanuit (e-)boeken, door instructie of in de praktijk door zelf te werken aan een project. Het slotstuk van de opleiding ‘Industrieel Product Ontwerpen’ is het zelfstandig uitvoeren van een afstudeerproject. Hierin komen alle aspecten uit de opleiding samen, het is de lakmoesproef voor ontwerpvaardigheden en creatieve capaciteiten. Voor een aantal afstudeerprojecten is deBreedte gevraagd om een expertbegeleider te leveren. Deze begeleider ondersteunt studenten bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een afstudeerproject en tot slot wordt het werk beoordeeld. Daarnaast is het de rol van externe expertbegeleider om het eindniveau van de opdracht en de behaalde competenties te beoordelen vanuit een neutrale rol.

Welke aanpak is gekozen?

De kwaliteit van begeleiding valt of staat met een goede relatie tussen student en begeleider. Wat voor de een werkt is pakt bij een ander juist averechts uit. De aanpak per student is dan ook een kwestie van maatwerk. Daarbij is ons uitgangspunt dat de talenten en sterke kanten van de student de basis moeten vormen voor het project.

Wat zijn de resultaten?

Het eindresultaat bestaat voor de studenten uit enerzijds een hbo-diploma en anderzijds een leerzame ervaring en kennis die gerust het predikaat ‘state of the art’ mag dragen.