Een gemeente besturen met ‘consent’, kan dat?

Kan je als gemeenteraad ‘met consent’ besluiten nemen? En zo ja, hoe doe je dat dan? Die vragen kwamen op tafel tijdens het tweede Sociocratisch Café van Amersfoort op 24 november 2015.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een pionier wat betreft sociocratisch besturen in het lokale bestuur. In de raadzaal spraken betrokkenen en geïnteresseerden over het thema ‘Content met Consent; sociocratie in de lokale democratie’. Een adviseur van deBreedte was namens BeterBesluit ook aanwezig in de raadszaal, een weergave van die avond:

De aftrap was een inspirerende presentatie, door Jan Broekgaarden, over hoe de gemeente is over gegaan tot besluitvorming met consent. Aansluitend volgde een interactieve avond met veel uitwisseling van ideeën. In de huidige raadsperiode werkt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug naar tevredenheid volgens het onderstaand besluitvormingsmodel.

ModelUtrechtseHeuvelrugZL

 

 

Bij aanvang heeft de gemeenteraad een raadsprogramma met consent vastgelegd. Dat betekent in het kort dat de punten waarover brede overeenstemming was, of waar partijen geen overwegende bezwaren hebben unaniem zijn besloten. In de praktijk bleek dit ca. 80% van het raadsprogramma. De resterende 20% geeft ruimte om de echte verschillen tussen partijen helder te krijgen. Het inhoudelijke debat gaat dus over die onderscheidende punten.

“Soms is de agenda bijna leeg. En als een vergadering wel lang duurt is er veel meer ruimte voor inhoudelijk debat over de verschillen tussen partijen.” Zo vertelde een raadslid uit eigen ervaring. “Er zijn nu veel meer hamerstukken tijdens een raadsvergadering omdat de mensen, zowel raadsleden, ondernemers als bewoners die echt geïnteresseerd zijn over het onderwerp met consent een besluit voorbereiden in een hulpkring.” De ervaring in Utrechtse Heuvelrug leert ook dat de rol van een raadslid evolueert, daarover vertelt een betrokkene: “Als je als raadslid wil meepraten ga je naar de hulpkring.”

Al met al een boeiende avond over echt nieuwe politiek! Ook benieuwd naar de mogelijkheden van besturen met consent in de lokale overheid? Neem contact met ons op om de (on)mogelijkheden te bespreken. Of, maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met de serious game van BeterBesluit.