Een gemeente besturen met ‘consent’, kan dat?

Kan je als gemeenteraad ‘met consent’ besluiten nemen? En zo ja, hoe doe je dat dan? Die vragen kwamen op tafel tijdens het tweede Sociocratisch Café van Amersfoort op 24 november 2015.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een pionier wat betreft sociocratisch besturen in het lokale bestuur. In de raadzaal spraken betrokkenen en geïnteresseerden over het thema ‘Content met Consent; sociocratie in de lokale democratie’. Een adviseur van deBreedte was namens BeterBesluit ook aanwezig in de raadszaal, een weergave van die avond:

De aftrap was een inspirerende presentatie, door Jan Broekgaarden, over hoe de gemeente is over gegaan tot besluitvorming met consent. Aansluitend volgde een interactieve avond met veel uitwisseling van ideeën. In de huidige raadsperiode werkt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug naar tevredenheid volgens het onderstaand besluitvormingsmodel.

ModelUtrechtseHeuvelrugZL

 

 

Bij aanvang heeft de gemeenteraad een raadsprogramma met consent vastgelegd. Dat betekent in het kort dat de punten waarover brede overeenstemming was, of waar partijen geen overwegende bezwaren hebben unaniem zijn besloten. In de praktijk bleek dit ca. 80% van het raadsprogramma. De resterende 20% geeft ruimte om de echte verschillen tussen partijen helder te krijgen. Het inhoudelijke debat gaat dus over die onderscheidende punten.

“Soms is de agenda bijna leeg. En als een vergadering wel lang duurt is er veel meer ruimte voor inhoudelijk debat over de verschillen tussen partijen.” Zo vertelde een raadslid uit eigen ervaring. “Er zijn nu veel meer hamerstukken tijdens een raadsvergadering omdat de mensen, zowel raadsleden, ondernemers als bewoners die echt geïnteresseerd zijn over het onderwerp met consent een besluit voorbereiden in een hulpkring.” De ervaring in Utrechtse Heuvelrug leert ook dat de rol van een raadslid evolueert, daarover vertelt een betrokkene: “Als je als raadslid wil meepraten ga je naar de hulpkring.”

Al met al een boeiende avond over echt nieuwe politiek! Ook benieuwd naar de mogelijkheden van besturen met consent in de lokale overheid? Neem contact met ons op om de (on)mogelijkheden te bespreken. Of, maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met de serious game van BeterBesluit.

2 november Workshop MKB Krachtcentrale LIVE Event

Op 2 november vindt het MKB Krachtcentrale LIVE event plaats. Al 7 jaar het event voor slimmer ondernemen met de verkiezing van het Slimste Bedrijf van Nederland 2015. Alle Slimste MKB ondernemers van Nederland op 1 event. Ontmoet deze inspiratiebronnen van ondernemend Nederland, van documentairemakers (Tegenlicht), van congresorganisatoren, uitgeverijen en van beleidsmakers (ministeries SZW en EZ). Ook deBreedte is aanwezig en geeft een workshop C.O.N.S.E.N.T.-methode. Wil je ook ervaren hoe het is om besluiten te nemen met consent? Waarbij iedereen gelijkwaardig is en het besluit gedragen wordt door de gehele groep? Kom dan 2 november naar Den Bosch! Daar spelen we het Ger-Consentspel. Meer informatie over het evenement vind je op de website van MKB Krachtcentrale.

Ger-consentspel

5 oktober lancering BeterBesluit

Op 5 oktober 2015 is BeterBesluit gelanceerd! Die dag vond het Democratic Challenge-festival plaats in Amersfoort, daar presenteerden wij het BeterBesluit-spel: een 'serious game' om te ervaren én te leren hoe je betere besluiten kunt nemen.

In het vrachtruim van De Inspiratieboot is de BeterBesluit-game gespeeld. Op deze unieke locatie hebben belangstellenden een eerste spelervaring opgedaan met de BeterBesluit-methode. Zittend in de buik van dit oude vrachtschip is een casus over 'noodopvang voor vluchtelingen' behandeld. In dat scenario bewees de serious game zijn dienst: de oude gasfabriek en gashouder deden dienst als opvanglocatie.

Later die middag kwamen de achtergronden en toepassingen van BeterBesluit en het BeterBesluit-spel uitgebreid aan bod in een workshop.

 

Democratic Challenge

image001151

Op 5 Oktober 2015 is deBreedte met BeterBesluit aanwezig op het Democratic Challenge Festival in Amersfoort.

BeterBesluit is een van de experimenten binnen de innovatieve besluitvormingsprocessen. Zo bouwen we mee aan de vernieuwing van de lokale democratie. Kom je ook meespelen met onze serious game waarin je zelf ervaart hoe het is om gedragen besluiten te nemen?

BeterBesluit

We zijn een nieuw project gestart onder de naam BeterBesluit.

Lees hier meer hoe je zelf ook gedragen besluiten kunt nemen.