BeterBesluit

Slagvaardig werken vraagt om ‘draagvlak' voor besluiten. Projecten verlopen sneller en beter als ze kunnen rekenen op brede steun, dat is het fundament van succes. De bestaande structuren en processen van veel organisaties zorgen helaas niet voor dat draagvlak. Traditioneel worden besluiten genomen in een hiërarchische structuur, op basis van macht of met een paar stemmen verschil. Zelden is iedereen gehoord. Laat staan dat er brede steun is. De gevolgen zijn funest: weinig betrokkenheid, veel energie gaat verloren in het overwinnen van weerstand, inefficiënte en stroperige projecten en processen. Dit is een problematiek die speelt bij zowel publieke als private organisaties. Gedreven door die opgave hebben wij de methodiek BeterBesluit ontwikkeld.